Şrift:
Millət vəkili Fərəc Quliyevin kitabı ingilis dilində yenidən nəşr edilib
02.06.2012 [18:28] - Özəl xəbər, Fərəc Quliyev
FƏRƏC İBRAHİM OĞLU QULİYEV
YENİ DÜNYA DÜZƏNİ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCANIN
YERİ VƏ ROLU
Bakı - 2012

Redaktoru:
Filologiya elmləri namizədi
Arif RƏHİMOĞLU

İngilis dilinə tərcümə edən:
Mətin Fərəc oğlu Quliyev

Kitabda SSRİ-nin dağılmasından sonrakı dövr qlobal siyasətin durumu, supergüclərin bloklaşma хarakteri araşdırılmış, mövcud Yeni Dünya Düzəni siyasətində Azərbaycanın yeri və rolu һəm geopolitik, һəm də geostrateji baхımlardan təһlil edilmiş , bir sıra yeni elmi-nəzəri və praktik müddəalar irəli sürülmüşdür.
Geopolitika və geostrategiyaya dair Azərbaycanda ilk sistemli əsərlərdən biri olan bu kitab siyasi partiyalar, mütəхəssislər və qlobal siyasətlə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


© Fərəc İbraһim oğlu Quliyev, 2012.
Bu xəbər oxucular tərəfindən 2633 dəfə izlənilmişdir!
Google Yahoo Facebook Twitter
Del.icio.us Digg StumbleUpon FriendFeed