Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/davam/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 davam.az - BÜTÖV AZƏRBAYCAN ADINA! > Çap səhifəsi > UKRAYNA QARAPAPAQ TÜRKLƏRİ MİLLİ ŞURASI YARADILDI
davam.az - BÜTÖV AZƏRBAYCAN ADINA! > Xəbərlər, Borçalı > UKRAYNA QARAPAPAQ TÜRKLƏRİ MİLLİ ŞURASI YARADILDI

UKRAYNA QARAPAPAQ TÜRKLƏRİ MİLLİ ŞURASI YARADILDI


Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurası yaradıldı Daşqın Gülməmmədov Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının Sədri seçildi.
17 iyul 2012-ci il tarixdə, Ukraynanın mərkəzi Kiyev şəhərində, Gürcüstan Türkləri Konfederasiyasının təşəbbüsü ilə Ukrayna Qarapapaq Türklərinin Məclisi çağrılmışdır. Bu barədə Kiyevdən Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurası Rəyasət Heyətinin üzvü Aysu Gülməmmədli məlumat verib. Məclisdə Ukraynadakı mövcud siyasi vəziyyət, sosial-iqtisadi problemlər və qarapapaq türklərinin milli-mədəni problemləri müzakirə edilib. Ukraynanın Kiyev, Xarkov, Donetsk, Dneprepetrovsk, Lvov vilayətlərindən, Krım Muxtar Respublikasından, Odessa, izmailovo və Ujqorod şəhərlərindən 33 nümayəndə qatılıb. Məclisdə Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının (UQTMŞ) yaradılması barədə qərar qəbul edilib. Milli Şuranın Nizmnaməsi müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. 5 nəfər tərkibdə Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının Rəyasət Heyəti seçilib. Rəyasət Heyətinin tərkibinə Xaqani İsmayıl, Aysu Gülməmmədli, Natiq Bayramov, Daşqın Gülməmmədov və Emzar Abbasov daxil ediliblər. Məclis gürcüstan türkləri Konfederasiyasının prezidenti vəzifəsini icra edən Daşqın Gülməmmədovu eyni zamanda Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının Sədri seçib. Məclisdə sədrlik edən Calal Şabanov çıxışı zamanı qeyd edub ki, Ukrayna Qarapapaq türkləri üçün yad dövlət deyil. Tarixçi alimlər Kiyev Rus tarixi sənədləri əsasında sübut ediblər ki, Qarapapaq türklərinin tarixi vətəni Ukraynaın Çerniqov vilayətidir. Kiyev Rus
dövlətinin tarixi sənədlərində bizim əcdadlarımızı “Çernıe koluboki” adlandırıblar. Onlar hətta Kiyev şəhər veçesində səsvermə hüququna malik olublar. Məndə olan məlumatlara görə Ukraynada 130.000 mindən çox Qarapapaq türkü yaşayır. Biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Mən Ukrayna qarapapaq türklərinə müraciət edirəm əcdadlarımız “Çernıe kolubokilər” kimi Ukrayna dövlətçiliyinə və milli mütəqilliyinə xidmət edin. Ukrayna bizim tarixi vətnimizdir.
Ukrayna Qarapapaq Türkləri Məclisi, Gürcüstan Türkləri Konfedrasiyasının 30 noyabr 2011-ci il tarixdə təsdiq etdiyi “Yaşıl-qırmızı-ay-ulduzlu” bayrağı Qarapapq türklərinin milli bayrağı kimi tanımaq barədə qəara qəbul edib. Həmçinin qərar alınıb ki hər il Ukrayna Qarapapaq Türklərinin Məclisi çağrılsın. 2013-cü ildə Məclisi
Cernigov şəhərində çağırmaq razılaşdırılıb.
UQTM Metbuat Xidmeti 17 iyul 2012 Kiyev

Создан Национальный Совет Тюрков-Карапапаков Украины

17 июля в городе Киев с инциативы Конфедерации Тюрков Грузии (КТГ) был
проведен Меджлис (Собрание) Тюрков-Карапапаков Украины. Об этом
заявила член Президиума Национального Совета Тюрков Карапапаков
Украины (НСТКУ) Айсу Гюльмамедли. Из Харьковской, Донецкой,
Днепропетровской, Львовской, Киевской областей и из Автономной
Республики Крым, а также из городов Одессы, Измаила и Ужгорода на
Меджлисе приняли участь 33 делегата тюрков-карапапаков. Выступавшие
представители тюрков-карапапаков отметили, что в данный момент в
Украине тюрки- карапапаки не объединены и действует в одиночку. После
дебатов и выступлений Меджлис учредил Национальный Союз Тюрков
Карапапаков Сирии (НСТКС) и утвердил Устав НСТКУ. В составе 5 человек
было избранно высший руководящий орган -Президиум Национального Совета
Тюрков Карапапаков Украины (НСТКУ). В состав Президиума Национального
Совета Тюрков Карапапаков Украины вошли Хагани Исмаил, Емзар Аббасов,
Айсу Гюльмамедли, Натиг Байрамов и Дашгын Гюльмамедов. В Меджлисе
Президент Конфедерации Тюрков Грузии Дашгын Гюльмамедов, по
совместительству был единогласно избран Председателем Национального
Совета Тюрков Карапапаков Украины .Тaкже на Меджлис обсудили
социально-экномические и культурные проблемы тюрков-карапапаков в
Украины. Делегаты выразили свое мнение по поводу того,что на родном
языке не существует ни одной школы или заведения.
Председательствующий на Меджлисе Джалал Шабанов в своем вступлении
отметил, что историки доказали,что в период основания Киевской Руси,
предки тюрков -карапапаков жили на Черниговщине. Для нас Украина не
чужое государство. Нас в Украинской истории называют «черные
колубоки». Наши предки еще во времена Киевской Руси имели право голоса
на Киевском Вече. После 1937 года в Советском Союзе нас, вне нашей
воли, называли азербайджанцами. Тюрки-карапапаки и сейчас живут во
многих странах и мы с 2011 года начали свое национально-культурное
возрождение. Сейчас в Украине ,по моим данным, приблизительно
проживает около 130.000 тюрков-карапапаков являющиеся гражданами
Украины и они основном выходцы из Грузии, Северной Армении и
Азербайджана. Я призываю тюрков-карапапаков Украины доблестно служить
государственности и национальной независимости Украины так же как наши
предки «Черные колубоки». Украина наша историческая родина не
забываете это. Сказал Джалал Шабанов.
На Меджлисе было прочитано обращение Верховного Шада
Тюрков-карапапаков Ондара Аксу из Меджлиса в Стамбуле.
Было принято постановление признать «Красно-зеленый» флаг Конфедерации
Тюрков Грузии (КТГ) как национальный флаг тюрков-карапапаков и каждый
год сзывать Верховный орган -Меджлис Тюрков-Карапапаков Украины. Было
решено, что 2013 году Меджлис будет проведен в городе Чернигове.

Пресс Служба НСТКУ. Киев, Украина 17 июля 2012.

Geri dön