Şrift:
Teatrlarımızda 2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARLAR
13.03.2013 [10:56] - Afişa, Mədəniyyət
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRININ
2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI
(Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin binası
Xaqani küçəsi, 16)

2 mart
S.Ələskərov, İ.Məlikzadə: “Kələkbazlar”

3 mart
R.Mirişli, M.Haqverdiyev: “Amerikalı Kürəkən”

5 mart
J.B.Molyer: “Skapenin kələkləri” (Rus Dram Teatrında)
9 mart
Ü.Hacıbəyli: “Ər və arvad”
10 mart
R.Şəfəq, V.Zimin: “Yağış göbələyinin macəraları” 12:00
R.Mirişli, M.Haqverdiyev: “Amerikalı Kürəkən”

11 mart
E.Sabitoğlu, C.Məmmədov: “www/ferzeli-kef/com” (Gənc Tamaşaçılar Teatrı)

15 mart
M.Kamoletti: “Fransızsayağı qarnir”

16 mart
R.Mirişli, M.Haqverdiyev: “Qısqanc ürəklər”

17 mart
S.Ələskərov, İ.Məlikzadə: “Kələkbazlar”

23 mart
R.Hacıyev, E.Ocaqov, F.Zöhrabov: “Talelər qovusanda” 12:00
R.Hacıyev, E.Ocaqov, F.Zöhrabov: “Talelər qovusanda”

24 mart
S.Ələsgərov, İ.Məlikzadə: “Hərənin öz ulduzu”

30 mart
A.Kurlyandski, A.Xayt, R.Ağayeva: “Bir dayan, canavar” 12:00
Ü.Hacıbəyli: “Ər və arvad”
Tamaşalar saat 19:00-da başlanır

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK OPERA VƏ BALET TEATRININ 2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI

2 mart
Pyotr Çaykovski: “Romeo və Cülyetta” (bir pərdəli balet)
Nikolay Rimski-Korsakov: “Şəhrizad” (bir pərdəli balet)

3 mart
Üzeyir Hacıbəyli: “Leyli və Məcnun” (üç pərdəli opera)

6 mart
Pyotr Çaykovski: “Qu gölü” (üç pərdəli balet)

9 mart
Cüzeppe Verdi: “Riqoletto” (dörd pərdəli opera)

10 mart
Fikrət Əmirov: “Min bir gecə” (iki pərdəli balet)

14 mart
Üzeyir Hacıbəyli: “Əsli və Kərəm” (opera) (premyara)

16 mart
Qara Qarayev: “Yeddi gözəl” (iki pərdəli balet)

17-24 mart
Uşaqlar üçün novruz bayramı şənlikləri

27 mart
T.Bakıxanov: “Xeyir və Şər” (bir pərdəli balet) (premyera)
Elnarə Dadaşova: “Sayalı” (bir pərdəli balet)

30 mart
Müslüm Maqomayev: “Şah İsmayıl” (üç pərdəli opera)Tamaşalar saat 19:00-da başlanırAZƏRBAYCAN DÖVLƏT YUĞ TEATRININ
2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI

3 mart
A.Borxes: “Tabu”

9 mart
Y.Onil: “Kölgə”
16 mart
M.F.Axundzadənin əsərləri əsasında: “Naməlum Axundzadə”

30 mart
A.B.Kasares: “Qəbir qazmaq üsulu”

Tamaşalar saat 18:00-də başlanır
ABDULLA ŞAİQ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
KUKLA TEATRININ 2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN
REPERTUARI

1 mart
E.Baxış: “Məlikməmməd” 12:00 14:00 16:00
H.X.Andersen: “Nağıl haqqında nağıl” (rus dilində) 18:00

2 mart
A.Lindqren: “Karlson” 12:00 14:00 16:00
A.Lindqren: “Karlson” (rus dilində) 18:00

3 mart
Ə.Səmədli: “Cik-cik xanim” 12:00 14:00 16:00
Ş.Perro: “Göy saqqal” (rus dilində) 18:00

8 mart
A.Şaiq: “Dünya gözəli” 12:00 14:00 16:00
T.Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) 18:00

9 mart
K.Kollodi: “Pinokkionun sərgüzəştləri” 12:00 14:00 16:00
K.Kollodi: “Pinokkionun sərgüzəştləri” (rus dilində) 18:00
10 mart
N.Kazımov: “Ələddin” 12:00 14:00 16:00
N.Gəncəvi: “Xeyir və Şər” 18:00

15 mart
A.Ekzüperi: “Balaca şahzadə” 12:00 14:00 16:00
K.Şahmərdan: “Ağ və Qara” (böyüklər üçün) 18:00

16 mart
Ş.Perro: “Sehrbaz qadın” 12:00 14:00 16:00
T.Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) 18:00
17 mart
K.Ağayeva: “Göyçək Fatma” 12:00 14:00 16:00
T.Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) 18:00

18 mart
H.Ziya: “Əkiz qardaşlar” 12:00 14:00 16:00
H.X.Andersen: “Nağıl haqqında nağıl” (rus dilində) 18:00

19 mart
Ə.Abbasov: “Şəngülüm, Şüngülüm” 12:00 14:00 16:00
Ş.Perro: “Göy Saqqal” (rus dilində) 18:00

20 mart
Ə.Səmədli: “Cik-cik xanım” 12:00 14:00 16:00
K.Şahmərdan: “Ağ və Qara” (böyüklər üçün) 18:00

21 mart
E.Baxış: “Məlikməmməd” 12:00 14:00 16:00
H.X.Andersen: “Nağıl haqqında nağıl” (rus dilində) 18:00

22 mart
N.Kazımov: “Ələddin” 12:00 14:00 16:00
T.Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) 18:00

23 mart
Ə.Oruc: “Zınqırovlu pişik” 12:00 14:00 16:00
R.Əlizadə: “Dəli Domrul” (böyüklər üçün) 18:00

24 mart
M.Seyidzadə: “Cırtdan” 12:00 14:00 16:00
H.X.Andersen: “Nağıl haqqında nağıl” (rus dilində) 18:00

25 mart
K.Kollodi: “Pinokkionun sərgüzəştləri” 12:00 14:00 16:00
K.Kollodi: “Pinokkionun sərgüzəştləri” (rus dilində) 18:00

26 mart
A.Lindqren “Karlson” 12:00 14:00 16:00
A.Lindqren: “Karlson” (rus dilində) 18:00

29 mart
M.F.Axundzadə: “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” 12:00 14:00 16:00
K.Şahmərdan: “Ağ və Qara” (böyüklər üçün) 18:00

30 mart
A.Şaiq: “Dünya gözəli” 12:00 14:00 16:00
Ş.Perro: “Göy saqqal” (rus dilində) 18:00

MÜSLÜM MAQOMAYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASININ 2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI
1 mart
Dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin 95 illik yubileyinə həsr olunan konsert
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor: Elşad Bağırov
Solist: Murad Adıgözəlzadə (piano)
2 mart
Bəstəkar Musa Mirzəyevin müəllif konserti
Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri
Bədii rəhbər və baş dirijor: Teymur Göyçayev
Solistlər: Aygün Zeynalova, Maqsud Musazadə

4 mart
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan konsert
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Bədii rəhbər və baş dirijor: Rauf Abdullayev
Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası
Bədii rəhbər: Gülbacı İmanova

5 mart
Anadolu Universitetinin Simfonik Orkestri 12:00, 19:00
Dirijor: Cemi’i Can Deliorman
Solist: Gökhan Aybulus (piano)

15 mart
Muğam festivalı çərçivəsində konsert
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor: Roberto Gianola (İtaliya)

19 mart
Muğam festivalının bağlanışı
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri
Bədii rəhbər və baş dirijor: Ağaverdi Paşayev

Tədbirlər saat 19:00-da başlanırMÜSLÜM MAQOMAYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASININ KAMERA VƏ ORQAN MUSİQİSİ ZALININ
2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI15 mart
III Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin açılışı
Solo və instrumental muğam ifaçıları üzrə dinləmələr 10:00

16 mart
III Beynəlxalq Muğam müsabiqəsi
Solo və instrumental muğam ifaçıları üzrə dinləmələr 10:00

17 mart
III Beynəlxalq Muğam müsabiqəsi
Solo və instrumental muğam ifaçıları üzrə dinləmələr 10:00

18 mart
III Beynəlxalq Muğam müsabiqəsi
Solo və instrumental muğam ifaçıları üzrə dinləmələr 10:00
III Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin nəticələrinin elan olunması 14:00AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRININ
2013-CÜ İLİN MARTIN 1-DƏN 16-DƏK REPERTUARI3 mart
A.Şaiq: “Danışan gəlincik” 12:007 mart
Elçin: “Qatil”9 mart
İ.Əfəndiyev: “Boy çiçəyi”10 mart
M.F.Axundzadə: “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”15 mart
Elçin: “Sənətkarın taleyi”16 mart
A.Şaiq: “Qaraca qız” 12:00
Elçin: “Sənətkarın taleyi”

Tamaşalar saat 19:00-da başlanır


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRININ
2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN
REPERTUARI

1 mart
Rusiya Federasiyasının Kalmık Milli Dram Teatrının qastrol səfəri
B.Mançiyev: “Ağ ayın nağılı” 12:00, 15:00
2 mart
Rusiya Federasiyasının Kalmık Milli Dram Teatrının qastrol səfəri
B.Mançiyev: “Ağ ayın nağılı” 12:00
K.Qoldoni: “Mehmanxana sahibəsi”

3 mart
Rusiya Federasiyasının Kalmık Milli Dram Teatrının qastrol səfəri
B.Mançiyev: “Ağ ayın nağılı” 12:00 , 15:00
K.Qoldoni: “Mehmanxana sahibəsi”

9 mart
S.S.Axundzadə: “Qaraca qız” (premyera) 12:00
S.Rüstəm: “Çimnaz xanım yuxudadır”

10 mart
P.Pançev: “Dörd əkizin nağılı” (premyera) 12:00
M.F.Axundzadə: “Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran”

16-24 mart
“Kosa ilə keçəlin Şəngül, Şüngül, Məngül nağılı” 12:00, 14:00

25 mart
Ərəb xalq nağılı: “Əlibaba və qırx quldur” 12:00
U.Şekspir: “Romeo və Cülyetta”

26 mart
N.Kazımov: “Şahzadə Xəzərin nağılı” 12:00
T.Vəliyeva: “Mənim ağ göyərçinim”

30 mart
Ərəb xalq nağılı: “Ələddinin sehrli çırağı” 12:00
Elçin: “Buzovna kəndinin əhvalatları”Tamaşalar saat 19:00-da başlanır


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PANTOMİM TEATRININ
2013-Cİ İLİN MART ÜÇÜN REPERTUARI


2 mart
B.Xanızadə “Pantomima buketi”

3 mart
N.Qəribova, C.Dadaşov: “Katarsis” (yeni tamaşa)9 mart
Ə.Abdullayev: “Çərçivə”10 mart
A.Şaiq: “Tıq-tıq” 14:00 (uşaq tamaşası)
B.Xanızadə: “Eşq”16 mart
B.Xanızadə: “No comment”

17 mart
C.Dadaşov: “Mən və Mən”

23 mart
S.Hacıyeva: “Dejavü”24 mart
N.Qəribova: “Adsız”30 mart
B.Xanızadə: “Pantomima buketi”31 mart
B.Xanızadə: “Unutmayaq”Tamaşalar saat 18:00-da başlanırSƏMƏD VURĞUN ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRININ 2013-CÜ İLİN MART AYI ÜÇÜN REPERTUARI

1 mart
R.Kuni: “Həddindən artıq evli taksi sürücüsü” (komediya)

2 mart
Elçin: “Cəhənnəm kirayənişinləri” (tragikomediya)
3 mart
E.Şmitt: “Əxlaqsız” (komediya)

8-9 mart
“İmperatriçə” tamaşası ilə birlikdə tanınmış teatr və kino artistlərinin qastrolları
10 mart
M.F.Axundzadə: “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” (komediya)

15 mart
N.Gəncəvi: “Yeddi gözəl” (premyera)

16 mart
K.Qoldoni: “Mirandolina” (Mehmanxana sahibəsi) (komediya)

17 mart
V.Stanilov: “Opera Mafiozo” (kriminal komediya) (premyera)

22 mart
M.Zadornov: “Ər almaq istəyirəm” (premyera) (lirik komediya)

23 mart
O.Yernev: “Yeni il gecəsində məhəbbət intriqaları” (Ailə interyerində qeyri-ailə portreti) (komediya)

24 mart
Viktor Bıçkovun iştirakı ilə “Milli kinonun xüsusiyyətləri” adlı solo konsert

29 mart
V.Siqarev: “Yalan detektoru” (premyera)

30 mart
J.Rasin: “Fedra” (faciə)

Tamaşalar saat 19.00-da başlanır

Uşaqlar üçün
2 mart
M.Şutski: “Morozko”
3 mart
V.Reznikova: “Maşa və ayı”


9 mart
V.Neverov: “Nağılı tap! - 2”

10 mart
V.Reznikova: “Durnabalığının buyruğu ilə”

16 mart
Y.Çernyak: “Gözəl Vasilisa”

17 mart
V.Neverov: “Nağılı tap! -1”

22-24 mart
“Vitya dayı və onun dostlarının macəraları” 12:00 və 15:00

24 mart
V.Reznikova: “Maşa və Ayı”

Tamaşalar saat 12:00-da başlanır

HEYDƏR ƏLİYEV SARAYINDA
2013-CÜ İLİN MART AYINDA KEÇİRİLƏCƏK TƏDBİRLƏR1-10 mart
“Bu şəhərdə” estrada teatrının “Ər işdə” şou proqramı 19:00

18 mart
III Beynəlxalq Muğam festivalı çərçivəsində
Joaquin Cortesin (İspaniya) iştirakı ilə Flamenko “Disen de Mi” adlı konsert 20:00

23-24 mart
“Kosa və Keçəlin Novruz sərgüzəştləri” adlı bayram şənliyi 13:00

27-28 mart
Keiko Matsui və Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin konserti 20:00RƏŞİD BEHBUDOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI
TEATRINDA 2013-CÜ İLİN MART AYINDA KEÇİRİLƏCƏK TƏDBİRLƏR


1 mart
“Zarafatsız” yumoristik şou 18:30

3 mart
Aşıq İslam Yusifovun 120 illik yubileyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tədbiri

4 mart
Mahnı Teatrının konserti

7 mart
“Lider qadınlar” cəmiyyətinin tədbiri 16:00

8 mart
Mahnı Teatrının konserti

10-12 mart
Əməkdar Artist Lalə Məmmədovanın solo konserti

16 mart
Mahnı Teatrının konsertiTədbirlər saat 18:00-da başlanır

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİNDƏ 2013-CÜ İLİN
MART AYINDA KEÇİRİLƏCƏK TƏDBİRLƏR

11 mart

III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Özhal mukamı” –“Beautiful girls” (Çin)
“İraqi maqam”, Hüseyn Əl-ədhəmi (İraq)
“Ustaddan şagirdə” Mələkxanım Əyyubova 19:00

12 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Yaxın Şərqdən salamlar...” (Tunis),
“Rast” muğamı, Zabit Nəbizadə, Mirələm Mirələmov

13 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Şaşmakom”, Munojat Yolçiyeva (Özbəkistan),
“Şur” muğamı, Mənsum İbrahimov, Təyyar Bayramov

14 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Moval”, Abdesselam Bajedub”(Merakeş),
“Zabul” segahı, Arif Babayev, Babək Niftəliyev

15 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Dəstgah”, Parviz Homay (İran),
“Çahargah” muğamı, Firuz Səxavət, Arzu Əliyeva

16 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Maqam ruhu”, Aişə Reduan (Misir),
“Bayatı Şiraz”, Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova

17 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Raag Kafi” Meta Pandit (Hindistan),
“Şüştər” muğamı, Nuriyyə Hüseynova, Rəvanə Ərəbova

18 mart
III Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində
“Bozlak və Semah”, “Anadolunun səsləri” (Türkiyə),
“Humayun” muğamı, Nəzakət Teymurova, Vəfa Vəzirova

Tədbirlər saat 18:00-da başlanır
Bu xəbər oxucular tərəfindən 1119 dəfə izlənilmişdir!
Google Yahoo Facebook Twitter
Del.icio.us Digg StumbleUpon FriendFeed